JM Oganis

Skip to Main Content »

cây hoa, cây leo
 1. Lan hồ điệp

  Lan hồ điệp
  Trước VAT: 2,000,000₫ Sau VAT: 2,000,000₫
 2. Hoa giấy 2

  Hoa giấy 2
  Trước VAT: 4,000,000₫ Sau VAT: 4,000,000₫
 3. Lan nam dương 1

  Lan nam dương 1
  Trước VAT: 700,000₫ Sau VAT: 700,000₫
 4. Xương rồng 1

  Xương rồng 1
  Trước VAT: 150,000₫ Sau VAT: 150,000₫
 
 1. Xương rồng 3

  Xương rồng 3
  Trước VAT: 150,000₫ Sau VAT: 150,000₫
 2. Trạng nguyên 3

  Trạng nguyên 3
  Trước VAT: 250,000₫ Sau VAT: 250,000₫
 3. Lan đuốc 2

  Lan đuốc 2
  Trước VAT: 700,000₫ Sau VAT: 700,000₫
 4. Bình đỗ quyên to

  Bình đỗ quyên to
  Trước VAT: 200,000₫ Sau VAT: 200,000₫
 
Cây thủy sinh
 1. Bách thủy tiên

  Bách thủy tiên
  Trước VAT: 250,000₫ Sau VAT: 250,000₫
 2. Đại phát tài

  Đại phát tài
  Trước VAT: 900,000₫ Sau VAT: 900,000₫
 3. Chân rít sọc

  Chân rít sọc
  Trước VAT: 350,000₫ Sau VAT: 350,000₫
 4. Hồng ngọc

  Hồng ngọc
  Trước VAT: 400,000₫ Sau VAT: 400,000₫
 
 1. Đế vương vàng 1

  Đế vương vàng 1
  Trước VAT: 600,000₫ Sau VAT: 600,000₫
 2. Bạch mã hoàng tử 2

  Bạch mã hoàng tử 2
  Trước VAT: 400,000₫ Sau VAT: 400,000₫
 3. Lan ý

  Lan ý
  Trước VAT: 500,000₫ Sau VAT: 500,000₫
 4. Lộc vừng 1

  Lộc vừng 1
  Trước VAT: 200,000₫ Sau VAT: 200,000₫
 
Cây trong nhà
 1. Lan ý 3

  Lan ý 3
  Trước VAT: 600,000₫ Sau VAT: 600,000₫
 2. Ngân hậu 3

  Ngân hậu 3
  Trước VAT: 200,000₫ Sau VAT: 200,000₫
 3. Thủy trúc

  Thủy trúc
  Trước VAT: 400,000₫ Sau VAT: 400,000₫
 4. Vạn niên thanh 1

  Vạn niên thanh 1
  Trước VAT: 100,000₫ Sau VAT: 100,000₫
 
 1. Ngân hậu 1

  Ngân hậu 1
  Trước VAT: 150,000₫ Sau VAT: 150,000₫
 2. Lan ý 1

  Lan ý 1
  Trước VAT: 600,000₫ Sau VAT: 600,000₫
 3. Kim phát tài 2

  Kim phát tài 2
  Trước VAT: 250,000₫ Sau VAT: 250,000₫
 4. Ngân hậu 2

  Ngân hậu 2
  Trước VAT: 200,000₫ Sau VAT: 200,000₫